Overheid ingestelde
branche-organisatie H.A.O.
6% BTW regelingBTW Regeling

Er is onlangs besloten dat de 6% BTW regeling van kracht blijft tot eind 2010. De voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken staan hieronder. Mocht u hiervoor niet in aanmerking komen dan is de 19% BTW regeling van toepassing.

Voorwaarden voor de 6% BTW regeling:
Voor stukadoorswerk binnen en buiten aan particuliere woningen die ouder zijn dan 2 jaar wordt 6% BTW in rekening gebracht i.p.v. 19% BTW.

Omschrijving particuliere woning:

* Woning in particulier eigendom
* Huurwoningen die door particulieren worden bewoond
* Bejaardenhuizen
* Verpleeghuizen en zorginstellingen
* Aanleunwoningen
* Studentenwoningen
* Kloosters zover deze worden gebruikt voor permanente bewoning
* Tweede woning zover permanente bewoning is toegestaan

Komt uw woning voor deze regeling in aanmerking dan betekent dat een voordeel van 13% . Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op:
www.belastingdienst .nlStukadoorsbedrijf Koster B.V. | Hugo de Grootstraat 23 | 8862 VA Harlingen Tel : 0517 - 41 38 73 | Mob: 06 - 21 605 336 | info@stukadoorsbedrijfkoster.nl

© Copyright 2010-2024  Stukadoorsbedrijf Koster | Webdesign:
Best Reclamestudio | Algemene voorwaarden